Papa test | Papanikolau test

Prevencija je jedan od najvažnijih zadataka redovnih ginekoloških pregleda, baš kao i rano otkrivanje malignih bolesti. Rak grlića materice je jedna od najčešćih i najsmrtonosnijih malignih bolsti kod žena u našoj sredini. Samo njeno rano otkrivanje može da rezultuje uspešnom borbom i izlečenjem.

Neizostavan deo redovnih ginekoloških kontrola je Papa test (Papanikolau test), koji se radi zajedno sa kolposkopskim pregledom.

Šta je papa test?

Papa test je skrining metoda koja služi otkrivanju malignih i prekanceroznih ćelija koje su eventualno prisutne na grliću materice. Test je jednostavan, izvodi se uzimanjem brisa sa grlića materice, a smatra se da ima nivo pouzdanosti oko 80%. U kombinaciji sa kolposkopijom pouzdanost ide do 98%, te tako predstvalja važan faktor u otkrivanju raka grlića materice. Test, pored kanceroza, otkriva infekcije i upalne procese sluzokože grlića materice.

Papa test nije dijagnostička, već skrining metoda, što znači da se njom ne ustanovljuje tačna dijagnoza. Nakon dobijanja Papa nalaza koji govori o prisustvu prekanceroznih ili kanceroznih ćelija, pacijentkinja se šalje na biopsiju, a uzeto tkivo na patohistološku analizu.

Kome je namenjen?

Papa test treba da rade sve osobe od 20 do 65 godina jednom godišnje, ukoliko je poslednji nalaz bio uredan. Nakon 65. godine, smanjuje se mogućnost za nastanak promena pa se preporučuju da se Papa test obavlja na svakih pet godina ukoliko je poslednji bio uredan. Ukoliko postoji neka infekcija ili promena na grliću materice, Papa test treba da se ponavlja svaka tri meseca ili već po sugestiji ginekologa.

Kako se izvodi?

Testiranje se izvodi nakon kolposkopskog pregleda i traje vrlo kratko. Specijalnom kratkom četkicom se uzima bris sa grlića materice i kanala grlića, a zatim se pravi razmaz na staklenoj pločici koja će se, nakon bojenja specijalnim bojama, analizirati pod mikroskopom.

Uzimanje brisa za Papa test nije bolno, ali je blago neprijatno, kao i kolposkopija. Ipak, blaga neprijatnost ne treba nikoga da usmeri na odlaganje redovnog ginekološkog pregleda.

Nalaz Papa testa

Nalaz Papa testa treba da tumači isključivo specijalista ginekologije ukoliko se ne radi o uobičajenom urednom nalazu.

Ubičajena podela je na negativan (uredan) nalaz, pozitivan, što znači da su pronađene izmenjene ćelije i nezadovoljavajući nalaz. Ovo poslednje znači da je potrebno ponoviti nalaz jer nema dovoljno materijala za posmatranje.

Druga podela podrazumeva svrstavanje Papa nalaza u V grupa:

  • I grupa – Normalan nalaz, nisu uočene abnormalnosti ćelija
  • II grupa – Prisutna inflamacija ili benigne promene, negativan na intreaepitelne lezije
  • III grupa – IIIa grupa znači da su prisutne izmenjene ćelije (skvamozne i grandularne), IIIb grupa znači da su prisutna diskarioza lakog stepena uz postojanje promena neodređenog značaja (CIN 1) ili srednjeg stepena (CIN2)
  • IV grupa – Diskarioza teškog stepena (CIN III)
  • V grupa – Prisutan invanzivni karcinom

Papa test može da otkrije i maligne ćelije jajnika, jajovoda, materice ili vagine, iako mu to nije namena.

Nekada se pored Papa testa koji daje znake promena na sluznici sugeriše da se radi HPV tipizacija. To je test koji otkriva koji je tip HPV virusa prisutan i genitalnoj regiji. HPV virusi se ne leče, već se organizam sam bori sa njima. Informacija o tipu je korisna kao još jedna mera opreza jer je poznato da neki od njih mogu biti izazivači karcinoma grlića materice.

Priprema za Papa test

Papa test je najprecizniji kada se radi u prvoj nedelji posle menstruacije. Pre ginekološkog pregleda na kom će se raditi Papa test i kolposkopija treba izbeći sledeće:

  • Korišćenje vaginaleta 24 sata pre pregleda
  • Upotrebu tampona
  • Seksualne odnose 24 sata pre pregleda
  • Upotrebu antispermicidnih preparata

 

Gde i kada možete raditi Papa test?

Kolposkopija i Papa test treba da se rade u sklopu kompletnog ginekološkog pregleda na kom možete biti detaljno informisani o zdravstvenom stanju ginekološke regije.

Kompletan ginekološki pregled treba da se radi najmanje jednom godišnje.

Zakažite svoj termin Mob: 063 384 940!